ПК Метал
Производство на метални изделия в град Силистра

За нас

Ние сме фирма, специализирана в машиностроенето и изработката на детайли за металорежещи машини от ламарина. Компанията разполага със собствен производствен цех с големи производствени мощности в град Силистра.

 

Производственият цех на фирма ПК Метал е оборудван със:

  • специализирани преси;
  • гилотини до 10 мм.;
  • абкант до 63 t;
  • валци до 10 мм.;
  • апарат за плазмено рязане с CNC управление до 20 мм.;
  • стругове;
  • фрези;
  • заваръчни апарати.

Фирма ПК Метал изпълнява поръчки за обработка на ламаринени детайли с включена заварка и боядисване. Фирмата извършва изработка на детайли за строителството, плугове за земеделски машини, метални кошчета и контейнери за смет с вместимост 4 куб.

 

Друга дейност на фирмата е изработка на сейф каси за трезори, банки и хотели, както и на камериерски колички за превоз на багаж и пране.

В началото на месец октомври 2020г. ПК ‘‘Метал‘‘ гр.Силистра получи безвъзмездно 10 000.00 (десет хиляди) лева по проект „ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”
Средствата ще бъдат изразходвани съгласно правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета, Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета, „Времена рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 19.03.2020г. , както и всички други законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.