ПК Метал
Производство на метални изделия в град Силистра

Производство на плугове

Нашата фирма е специализирана в производството на висококачествени плугове, намиращи приложение в селското стопанство.
 

Плуговете, произвеждани от фирма ПК Метал са надежден партньор на всеки фермер при разрешаването на ключови проблеми в модерното земеделие.

 

Компанията разполага с екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в производството на плугове за селското стопанство.